Bank of Canada utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie

121332

Bank Kanady ogłosił decyzję podjętą na majowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Stopa overnight została utrzymana na poziomie 1,75%. Kanadyjski regulator oczekuje przyspieszenia wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Według jego szacunków, w najbliższych miesiącach inflacja będzie bliska 2%, czyli praktycznie będzie odpowiadać docelowemu wskaźnikowi. Bank Centralny powiedział również, że będzie ściśle monitorować poziom inflacji i innych wskaźników ekonomicznych oraz podejmować własne decyzje polityczne na podstawie ich wyników. Po ostatniej podwyżce stóp procentowych w październiku 2018 r. Bank Centralny zajął postawę wyczekującą na tle wysokiego zadłużenia gospodarstw domowych, a także z powodu ciągłego napięcia w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Eksperci bankowi zwracają uwagę na negatywny wpływ ograniczeń handlowych, nałożonych przez Chiny, na kanadyjski eksport. Regulator zwrócił uwagę również na oznaki ożywienia w sektorze naftowym i stabilizację krajowego rynku mieszkaniowego.

Błąd
Wiadomość: