Bank Łotwy po raz trzeci w tym roku obniżył swoją prognozę wzrostu PKB w 2019 roku

128920

Bank Łotwy ponownie pogorszył prognozę wzrostu gospodarczego kraju w 2019 r. Teraz spodziewa się, że pod koniec roku produkt krajowy brutto wzrośnie nie o 2,5%, ale o 2,3%. Prognoza na następny rok została utrzymana na tym samym poziomie, czyli na 2,6%. Szef banku centralnego Ilmar Rimsevich powiedział, że oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego wiąże się ze słabnącą dynamiką wzrostu gospodarki światowej i strefy euro. Głównym czynnikiem wspierającym wzrost łotewskiej gospodarki jest popyt wewnętrzny. Jednocześnie spadają inwestycje. Zapotrzebowanie na łotewskie produkty i usługi od głównych partnerów handlowych spada, co prowadzi do ograniczenia dostaw eksportowych. Krajowy bank centralny również zrewidował swoją prognozę inflacji na lata 2019 i 2020 w kierunku malejącym. Teraz Bank Centralny oczekuje, że tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyniesie w tym roku 2,8%, a w przyszłym - 2,4%. Według wcześniej opublikowanej prognozy oczekiwano wzrostu cen odpowiednio o 2,9% i 2,5%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: