Bank Estonii obniżył prognozę wzrostu gospodarczego kraju na 2018 rok

Bank Estonii pogorszył prognozę wzrostu PKB kraju w 2018 roku z 4,2% do 3,5%. W 2019 prognoza wzrostu gospodarczego została podniesiona z 3,1% do 3,6%. Oczekuje się, że w 2020 roku wzrost spowolni się do 2,5%, co wynika ze zmniejszenia wolnych zasobów produkcyjnych. Regulator zauważa, że popyt rośnie szybciej niż wzrost produkcji. Według niego spowolnienie wzrostu gospodarczego jest wynikiem niskich inwestycji w sektorze biznesowym. Bank centralny oczekuje, że w 2018 roku wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrośnie o 2,8%, w 2019 - o 2,5%, w 2020 roku - o 1,9%. Bank Estonii przewiduje wzrost stopy bezrobocia z 6,9% w 2018 roku. Do 8% w 2019 i o 8,2% w 2020 roku.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: