Bank Centralny Singapuru łagodzi politykę pieniężną

126500

Bank Centralny Singapuru po raz pierwszy od trzech lat złagodził politykę pieniężną. Podstawowym narzędziem regulacyjnym był kurs wymiany, a nie kluczowe stopy. Tempo zmian dolara singapurskiego w stosunku do walut głównych partnerów handlowych kontroluje Monetary Authority of Singapore.

Na październikowym spotkaniu Bank Centralny zmniejszył kierunek wolumenu waluty krajowej, ale zachował szerokość i środek jej zakresu. Aby produktywnie wykorzystać swoje zapasy, utrzymać kurs walutowy i zrozumiałe warunki dla partnerów rynkowych, Bank Centralny zastosował metodę korytarza walutowego. Jednak górna i dolna granica zmiany stopy pozostały niezmienione. Podjęte środki okazały się zgodne z oczekiwaniami ekspertów. W 2019 roku Zarząd MAS przewiduje wzrost PKB w od 0 do 1% i inflację bazową na poziomie około 1%. Regulator ponownie zrewiduje politykę pieniężną, jeśli oczekiwania dotyczące inflacji i PKB znacznie się pogorszą.

Według oficjalnych danych PKB Singapuru w trzecim kwartale wzrósł o 0,6% w porównaniu do drugiego kwartału, kiedy został odnotowany spadek o 2,7%. Eksperci spodziewali się wzrostu o 1,2%.

Błąd
Wiadomość: