Bank Centralny Nowej Zelandii obniżył stopy procentowe z powodu koronawirusa

132527

Po Rezerwie Federalnej USA odbyło się spotkanie Banku Centralnego Nowej Zelandii w celu podjęcia odpowiednich środków do zwalczania konsekwencji rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wcześniej takie spotkanie planowało się 25 marca. Bank ogłosił decyzję o obniżeniu oficjalnej stopy gotówkowej o 75 pkt bazowych do 0,25 proc. Jednocześnie regulator stwierdził, że zamierza utrzymać go na tym poziomie przez co najmniej następne dwanaście miesięcy. Raport Banku Centralnego odnotowuje silny negatywny wpływ ekonomiczny ograniczeń nałożonych z powodu rozprzestrzeniania się nowego wirusa. Według szacunków regulatora nowozelandzkiego skutki epidemii utrzymają się przez długi okres. Przełoży się to na słaby popyt konsumpcyjny, spadek produkcji w kraju, a także na spadek inwestycji w biznes. Ze względu na obecną sytuację Bank Centralny postanowił w najbliższej przyszłości nie wprowadzać nowych zasad dotyczących kapitału, które wymagają zwiększenia kapitału w bilansach banków.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: