Bank Centralny Indonezji podniósł kluczową stawkę po raz trzeci w ciągu 6 tygodni

Centralny Bank Indonezji podniósł stawkę 7-dniowego REPO natychmiast o 50 punktów bazowych do 5,25%. Również o 50 punktów oprocentowanie kredytów - do 6% i oprocentowanie depozytów - do 4,5%. Większość analityków oczekiwała podwyżki o 25 punktów bazowych. Bank podniósł kluczową stopę po raz trzeci od sześciu tygodni, próbując powstrzymać upadek waluty krajowej i odpływ kapitału, a także zapobiec wzrostowi inflacji. Od początku 2018 indonezyjska rupia spadła w stosunku do dolara o ponad 5% do najniższego poziomu od października 2015 w wyniku odpływu kapitału z emerging markets ze względu na wzrost stóp procentowych w USA. Aby ograniczyć upadek rupii, Centralny Bank Indii wydał 9 miliardów dolarów rezerw walutowych.

Błąd
Wiadomość: