Bank centralny Brazylii obniżył prognozę wzrostu gospodarczego kraju na 2018 rok

Bank centralny Brazylii obniżył prognozę wzrostu PKB kraju na 2018 rok z 2,6% do 1,6% w związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej w drugim kwartale tego roku. Bank Centralny podniósł także prognozę inflacji na ten rok z 3,8% do 4,2%. Niemniej jednak prognozowana inflacja nadal pozostawała poniżej celu brazylijskiego regulatora w 4,5%. Wcześniej Brazylijski Bank Centralny informował, że inflacja w kraju zbliża się do celu i utrzymała kluczową stopę procentową na poziomie 6,5%. Jednocześnie Bank Centralny zauważył, że wzrost gospodarczy w kraju pozostaje słaby.

Błąd
Wiadomość: