Bank Anglii powiedział, że rosnące zagrożenia dla stabilności finansowej stwarzane przez sytuację na rynkach dłużnych

Bank Anglii w swoim sprawozdaniu na temat stabilności finansowej powiedział o rosnącym ryzyku dla stabilności finansowej związanym z sytuacją na rynkach długu w różnych regionach świata. Wśród ryzyk, które rosną w obliczu odejścia największych banków centralnych od zbyt miękkiej polityki, pojawiają się nowo pojawiające się wątpliwości co do zdolności Włoch do obsługi długu publicznego, a także wciąż obawiających się dużego zadłużenia w Chinach. Eksperci brytyjskiego banku centralnego martwili się wzrostem kredytów dla przedsiębiorstw w USA, których wolumen za pierwszy kwartał tego roku wzrósł do 290% zysków spółek. Duże długi w walutach obcych zostały zgromadzone przez rządy i sektor prywatny na rynkach wschodzących, które mogą napotkać problemy w wyniku umocnienia dolara i podniesienia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: