Australijski bank centralny obniżył stopy do rekordowo niskiego poziomu w 1,25%

121580

Po raz pierwszy od prawie 3 lat podstawowa stopa procentowa została obniżona przez Bank Rezerw Australii o 0,25 pkt procentowych do 1,25% rocznie, co stanowi rekordowo niski poziom. Ta decyzja australijskiego regulatora miała na celu stymulowanie wzrostu zatrudnienia. Jest to także, jego zdaniem, gwarancja utrzymania inflacji na średnim poziomie docelowym. Niektórzy analitycy przewidują, że Bank Centralny Australii może obniżyć stopę bazową do 0,5% do połowy 2020 roku. Regulator oczekuje, że inflacja przyspieszy w najbliższej przyszłości, pomimo niskiej presji inflacyjnej na gospodarkę. Bank Centralny zauważa również prawdopodobieństwo spowolnienia w gospodarki globalnej w związku z podwyższonym ryzykiem związanym z eskalacją wojen handlowych.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: