Australijski bank centralny obniżył stopę do rekordowo niskiego poziomu w 1%

122693

Pod koniec lipcowego posiedzenia Bank Rezerw Australii obniżył główną stopę procentową do rekordowo niskiego poziomu w 1%. Miesiąc wcześniej australijski regulator podjął decyzję o obniżeniu stawki po raz pierwszy od 3 lat. Następnie została ona zmniejszona o 0,25 pkt procentowego do 1,25%. Obniżka stóp powinna wspierać wzrost gospodarczy w kraju w warunkach słabnącej gospodarki światowej. Jak powiedział szef Banku Centralnego Philip Low, spór handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, który ma negatywny wpływ na inwestycje, stwarza ryzyko dla globalnego wzrostu. Zaznaczył, że Bank Centralny będzie monitorował sytuację w australijskiej gospodarce po dwukrotnym obniżeniu stopy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, regulator ponownie ucieknie do złagodzenia swojej polityki. Zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki, aby kraj mógł zbliżyć się do pełnego zatrudnienia i osiągnąć cel inflacyjny.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: