Akcje Arab National Bank — kurs I wykresy

Arab National Bank to spółka założona w 1930 roku w Jerozolimie. Jej kapitał początkowy wynosił 5 tys. funtów palestyńskich. 1993 roku Arab National Bank został uczestnikiem saudyjskiej giełdy Tadawul. ANB świadczy usługi bankowe w segmencie detalicznym, korporacyjnym, skarbowym, inwestycyjnym i maklerskim.

W 1948 roku brytyjski urząd mandatu wycofał się z Palestyny, co negatywnie wpłynęło na Arab National Bank i spowodowało utratę jego oddziałów w Jaffie i Hajfie. Przez to niektórzy klienci musieli opuścić kraj i po pewnym czasie zażądali zwrotu depozytów, na co ANB zareagował ze zrozumieniem i zwrócił wszystkie fundusze właścicielom. Czyn ten został bardzo pozytywnie odebrany przez klientów i przyczynił się do wielkiego wzrostu lojalności potencjalnych i obecnych klientów banku.

W latach 40. i 50. XX wieku Arab National Bank aktywnie rozszerzał swoją sieć oddziałów w Arabii Saudyjskiej, przyspieszając rozwój arabskiej gospodarki w trudnym okresie, kiedy żaden bank nie chciał wziąć na siebie tak dużej odpowiedzialności. W 1961 roku ANB został pierwszym bankiem arabskim działającym na terenie Szwajcarii, otwierając swój pierwszy oddział międzynarodowy.

W 1990 roku ANB na liście swoich usług umieścił bankowość inwestycyjną, co znacznie zwiększyło jego wpływ. W 2006 roku zakłada londyńską spółkę zależną Europe Arab Bank, której akcje zostały w połowie zakupione przez Turkland Bank i firmę ubezpieczeniową Al Nisr Al Arabi.

Po pewnym czasie Arab National Bank został przekształcony w jeden z największych banków na Bliskim Wschodzie. Obecnie reprezentuje ogromną arabską sieć bankową, posiadającą 600 oddziałów na pięciu kontynentach i obejmującą ważne rynki finansowe w Londynie i Dubaju, Frankfurcie i Sydney, Bahrajnie i Singapurze, Genewie i Paryżu.

Dyrektor Arab National Banku zauważa: „nawet w niespokojnych czasach bank nigdy nie naruszał płatności na rzecz klientów lub partnerów, wypełniając swoje zobowiązania, niezależnie od sytuacji politycznej lub gospodarczej”.

Nawiasem mówiąc, w pierwszym półroczu 2019 roku zarząd ANB wypłacił dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 750 mln SAR, czyli 5% wartości nominalnej akcji lub 0,5 SAR na akcję.

Zysk ANB oraz nagroda od magazynu World Finance.

Z raportu okresowego ANB za drugi kwartał 2019 roku wynika, że zysk netto wzrósł o 19,6% do 894,2 mln SAR. W tym samym okresie 2018 roku zysk netto wynosił 747,2 mln SAR.

Spółka tłumaczy wzrost zysku netto wzrostem całkowitych dochodów operacyjnych o 5,3%, a także wzrostem dochodów netto z prowizji specjalnych i udziałem w zyskach od jednostek stowarzyszonych.

Znacząco wzrosły również ogólne przychody, aż o 18,95%, co stanowi 1,95 mld SAR w okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku. Ogólny dochód ANB w 2019 roku wzrósł o 22,6%, osiągając 3,8 mld SAR za pierwsze sześć miesięcy. Na koniec czerwca 2019 roku Aktywa ANB wzrosły o 1,8%, do 170,9 mld SAR. Depozyty klientów wzrosły o 1,9% w ujęciu rocznym do 131,9 mld SAR w okresie od stycznia do czerwca.

Nic dziwnego więc, że londyński magazyn World Finance ponownie nazwał Arab National Bank „Najlepszym bankiem detalicznym Arabii Saudyjskiej”. Znany magazyn finansowy udziela nagrody na podstawie ekspertyz niezależnych sędziów i recenzji popularnych agencji ratingowych.

Zwycięzca jest określany przez podstawowe standardy jakości pracy, w tym zdolność do przywrócenia stabilnych stóp wzrostu, skuteczne planowanie i wdrażanie nowych usług.

Historyczne fakty, status, osiągnięcia i wskaźniki finansowe Arab National Banku sugerują, że nabycie jego akcji w perspektywie długoterminowej może być opłacalnym rozwiązaniem finansowym.

Notowania akcji – aktualne kurs i wykres

Instrument Opis Spread Koszt
PetroRabigh Akcje PetroRabigh — kurs I wykresy 10 19.93
Citigroup Akcje Citigroup — kurs I wykresy 6 76.63
ExxonMobil Akcje ExxonMobil — kurs I wykresy 6 64.67
NIKE Akcje NIKE — kurs I wykresy 6 100.13
COCACOLA Akcje COCACOLA — kurs I wykresy 6 57.39
MICROSOFT Akcje MICROSOFT — kurs I wykresy 6 162.27
Chevron Akcje Chevron — kurs I wykresy 6 110.33
BankSaFrans Akcje BankSaFrans — kurs I wykresy 25 36.58
Facebook Akcje Facebook — kurs I wykresy 6 214.86
ArabBank Akcje ArabBank — kurs I wykresy 15 26.68
BHPBilliton Akcje BHPBilliton — kurs I wykresy 6 16.97
SaudiBriBank Akcje SaudiBriBank — kurs I wykresy 10 32.73
GenElectric Akcje GenElectric — kurs I wykresy 6 11.37
Iberdrola Akcje Iberdrola — kurs I wykresy 5 9.75
PacificSec Akcje PacificSec — kurs I wykresy 6 3.45
AMAZON Akcje Amazon — kurs I wykresy 24 1828.81
Gazprom Akcje Gazprom — kurs I wykresy 15 232.04
GOOGLE Akcje GOOGLE — kurs I wykresy 16 1433.29
DeutscheBank Akcje DeutscheBank — kurs I wykresy 6 8.46
SaudiElectric Akcje SaudiElectric — kurs I wykresy 15 19.73
Diseno Akcje Diseno — kurs I wykresy 30 30.36
ICBankChina Akcje ICBankChina — kurs I wykresy 6 5.65
SaudiInvBank Akcje SaudiInvBank — kurs I wykresy 47.3 17.53
Tesla Akcje Tesla — kurs I wykresy 15 558.06
Intel Akcje Intel — kurs I wykresy 6 65.63
Błąd
Wiadomość: