Altcoin Index / US dolar

Altcoin Index pokazuje wahania rynku kryptowalut w stosunku do pieniędzy fiducjarnych. Jest to bardzo niestabilne narzędzie, które zapewnia inwestorom szeroki korytarz handlowy.

Ciekawostki

Indeks jest matematycznym wyrażeniem stosunku dwóch obiektów. Altcoin Index pokazuje wielkość kapitalizacji wszystkich kryptowalut w stosunku do dowolnego fiatu. Najpopularniejszą parą jest ALT / USD.

To narzędzie pojawiło się w 2017 roku wskutek rosnącego zainteresowania publiczności rynkiem kryptowalut. Ponieważ pump Bitcoinu przypada na ten okres, Altcoin Index zaczął ruch od wartości 5000.

Ale późniejszy dump obalił go do 1700, po czym sytuacja zaczęła się wyrównywać. Dane te wskazują, że całkowita kapitalizacja kryptowalut zmniejszyła się prawie trzykrotnie.

Głównym celem tego instrumentu jest zapewnienie inwestorom możliwości monitorować bieżący stan rynku kryptowalut i przewidywać trend. Ale wiele giełd udostępniło Altcoin Index do handlu poprzez opcje.

Proces handlowy sprowadza się do tego, że trader musi przewidzieć ruch notowań. W tym celu dokonywana jest przedpłata. Jeżeli prognoza się spełni, różnica między kwotowaniem w momencie otwarcia i zamknięcia opcji będzie stanowić zysk netto.

Pieniądze za zakup opcji nie podlegają zwrotowi. Dlatego inwestorzy powinni zachowywać ostrożność i nie angażować się w ryzykowne transakcje, których wynik ciężko jest przewidzieć.

Również przydatną informacją dla inwestorów będzie to, że Altcoin Index nie jest powiązany z cenami spekulacyjnymi i odzwierciedla rzeczywistą sytuację na rynku. Informacje te są przydatne w przypadku długoterminowych prognoz dla kryptowalut.

Na przykład w styczniu 2019 r. Altcoin Index zaczął rosnąć, co wskazywało na wzrost kapitalizacji, a tym samym na wysoki popyt na kryptowaluty. Jednocześnie kurs bitcoinów i innych altcoinów niewiele się zmienił na giełdzie.

Do maja 2019 indeks spadł, a rynek zareagował natychmiastowym skokiem cen wszystkich altcoinów. Jak tylko sztuczny pump wyczerpał siebie, wszystkie kryptowaluty poszły na korektę.

Jak handlować

Ponieważ Altcoin Index jest wielkością matematyczną, na jego wartość wpływają tylko liczby. Przede wszystkim kapitalizacja rynkowa kryptowalut. Ten parametr faktycznie zależy od popytu, który ze swojej strony jest przywiązany do wiadomości.

Dowolne wypowiedzi krytyczne prowadzą do odpływu części inwestorów. W tym momencie w sieci mogą pojawić się wiadomości o dużych transakcjach na sprzedaż kryptowaluty. W takim przypadku rozpocznie się ogólna panika i katastrofalny spadek wartości wszystkich altcoinów.

W rzeczywistości taka huśtawka jest często planowanym wydarzeniem, wywołanym przez tak zwanych wielorybów - dużych inwestorów, którzy posiadają duży procent aktywów. Sztucznie manipulują rynkiem w celu uzyskania super zysków.

Altcoin Index pozwala śledzić rzeczywisty przepływ funduszy i rozumieć warunki rynkowe. Jeśli wartość indeksu zmieniła się o kilkaset punktów, nie jest to krytyczne odchylenie, rynek jest stabilny, a wahania na nim są tylko manipulacją wielorybów.

Z drugiej strony silny wzrost lub spadek Altcoin Indeksu jest sygnałem, że wkrótce na rynku nastąpią poważne zmiany. Informacje te można wykorzystać zarówno do bezpośredniego handlu kryptowalutami, jak i do zarabiania na opcjach.

W tym drugim przypadku należy przeprowadzić kompleksową fundamentalną analizę, która trafnie określi nastroje opinii publicznej. Trader powinien umieć odróżnić chwilową falę entuzjazmu od pewnego trendu.

Krótkoterminowa zmienność jest niebezpieczna, ponieważ ciężko ją przewidzieć. Opcja może stać się nieopłacalna w ostatniej chwili przed zamknięciem. Dlatego zaleca się stosowanie tego mechanizmu tylko wzdłuż linii trendu.

Jego zaletą jest to, że tak naprawdę nie trzeba posiadać zasobów cyfrowych. Płatności są akceptowane w dolarach. Można stawiać zarówno na zmniejszenie kwotowań, jak i na ich wzrost.

Błąd
Wiadomość: