Alcoa Corporation odnotowała stratę netto w wysokości 1,1 mld USD w 2019 roku

129816

Amerykańska spółka Alcoa, trzeci co do wielkości producent aluminium na świecie, opublikował raporty za 2019 rok. W raporcie odnotowano, że pod koniec roku strata netto wyniosła 1,125 mld USD wobec zysku netto w 2018 r. w wysokości 250 mln USD. Rozwodniona strata na akcję wyniosła 6,07 USD, podczas gdy rok wcześniej odnotowano zysk w wysokości 1,33 USD. Przychody ukształtowały się na poziomie 10,433 mld USD. Ich objętość była o 22% mniejsza niż rok temu. W okresie od października do grudnia odnotowano stratę netto w wysokości 303 mln USD, natomiast w czwartym kwartale poprzedniego roku był zysk w wysokości 51 mln USD. Przychody wyniosły 2,436 mld USD. Ich wielkość w ciągu dwunastu miesięcy spadła o 27% z powodu niższych cen tlenku glinu i aluminium. Alcoa szacuje niedobory aluminium na świecie w 2019 r. w przedziale od 0,9 do 1,1 mln ton.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: