Aktywność produkcyjna w USA spada w listopadzie

128287

Badanie przeprowadzone przez ISM wykazało spadek aktywności biznesowej w sektorze produkcyjnym gospodarki Stanów Zjednoczonych. Odpowiedni indeks spadł w listopadzie do poziomu 48,1 pkt. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wynosił 48,3 pkt. Wskaźnik pozostaje poniżej ważnego poziomu 50 pkt. A to wskazuje na negatywną sytuację w segmencie produkcji. Dane publikowane przez ISM nie spełniają oczekiwań analityków, którzy zakładali, że wskaźnik oceniający aktywność produkcyjną wzrośnie do 49,2 pkt w listopadzie. Podindeksy charakteryzujące dynamikę zamówień i zatrudnienia również spadły w miesiącu sprawozdawczym. Indeks nowych zamówień spadł do historycznego minimum 47,2 pkt. Wartość wskaźnika w październiku wyniosła około 49,1 pkt. Podindeks zatrudnienia spadł o 1,1 pkt do 46,6 pkt. Wyniki ISM znacznie różnią się od wyników IHS Markit. Według jej szacunków aktywność handlowa w amerykańskim sektorze produkcyjnym wzrosła w listopadzie do najwyższego poziomu od 7 miesięcy, osiągając 52,6 pkt. Udział tego segmentu w gospodarce kraju przekracza 11%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: