Aktywność biznesowa we Francji zwolniła w lipcu

123939

We Francji w lipcu nastąpił spadek aktywności biznesowej po siedmiomiesięcznym wzroście. Jak pokazują dane IHS Markit, złożony wskaźnik menedżerów ds. zakupów wynosił 51,7 pkt, co stanowi minimalną wartość za ostatnie 2 miesiące. W czerwcu wartość indeksu była na poziomie 52,7 pkt. Prognoza ekonomistów sugerowała jego spadek tylko do 52,5 pkt. Jednak wskaźnik w strefie powyżej 50 pkt wskazuje na wzrost aktywności. Osłabienie wzrostu aktywności zaobserwowano zarówno w sektorze usług, jak i w sektorze produkcyjnym. Indeks sektora usług spadł do 52,2 pkt z 52,9 pkt. Jednocześnie sektor produkcyjny odnotował spadek do 50 pkt z 51,9 pkt. Głównym powodem spadku indeksu było spowolnienie wzrostu nowych zamówień w wyniku utrzymujących się napięć geopolitycznych i trwających sporów handlowych.

Błąd
Wiadomość: