Aktywność biznesowa w sektorze produkcyjnym Japonii wzrosła po raz pierwszy od 3 miesięcy

120098

Sektor produkcyjny Japonii po raz pierwszy od 3 miesięcy wykazał wzrost. Według Markit / Nikkei, w kwietniu indeks menedżerów ds. zakupów w sektorze przemysłowym Japonii wzrósł do 50,2 pkt z 49,2 pkt w marcu, co wskazuje na wzrost aktywności. Spadek produkcji w zeszłym miesiącu był najniższy od stycznia. W sektorze produkcyjnym nastąpiło również spowolnienie redukcji nowych zamówień. Japońskie firmy zwiększyły koszty operacyjne głównie z powodu wyższych kosztów pracy, paliwa, metali i materiałów budowlanych. Jednak tempo wzrostu wydatków jest minimalne od sierpnia 2017 roku. W kwietniu odnotowano również słaby wzrost cen sprzedaży. Japońskie firmy wykazują poprawę nastrojów biznesowych, oczekując wzrostu popytu na swoje produkty w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Błąd
Wiadomość: