Aktywność biznesowa w chińskim przemyśle spadła w maju

121394

W maju wskaźnik menedżerów ds. zakupów w przemyśle przetwórczym ChRL, według oficjalnych statystyk, wyniósł 49,4 pkt, spadając z 50,1 pkt w kwietniu. Ekonomiści oczekiwali mniej znaczącego spadku indeksu - do 49,9 pkt. Duże przedsiębiorstwa wykazały spadek indeksu do 50,3 pkt z 50,8 pkt. Wskaźnik średnich przedsiębiorstw spadł do 48,8 pkt z 49,1 pkt, podczas gdy w małych firmach odnotowano spadek do 47,8 pkt z 49,8 pkt. Wskaźnik, który określa poziom nowych zamówień w Chinach, wyniósł 49,8 pkt, spadając z 51,4 pkt. Nowe zamówienia eksportowe wykazały jeszcze większy spadek, odpowiadający im wskaźnik spadł do 46,5 pkt z 49,2 pkt. Według jeszcze jednych oficjalnych danych chińskie PMI w sektorze usług utrzymało w maju wartość z kwietnia na poziomie 54,3 pkt, co zbiegło się z oczekiwaniami ekspertów.

Błąd
Wiadomość: