Aktywa ogółem banków łotewskich wzrosły o 0,4% w ciągu 9 miesięcy

128556

Łotewskie banki zakończyły 9-miesięczny okres wzrostem aktywów ogółem o 0,4%. Osiągnęły prawie 23 mld euro. Portfel pożyczek łotewskich banków wzrósł o 2,6% do 13 mld 900 mln euro na 30 września. Najbardziej znaczący wzrost portfela kredytowego odnotowano w Swedbank. Wzrósł on o 4,8% do 3 mld 500 mln euro. Ten sam wskaźnik banku SEB wzrósł o 2,1% do 3 mld euro. Jednocześnie portfel kredytów Luminor Banku spadł o 6,8% do 3 mld 200 mln euro. Wzrost portfeli kredytowych zaobserwowano w dziewięciu bankach kraju. Całkowita kwota depozytów w instytucjach kredytowych na Łotwie wzrosła w okresie sprawozdawczym o 1,3% do 16 mld 500 mln euro. Portfel depozytów Citadele wzrósł o 46% do 2 mld 800 mln euro, a SEB banku – o 9,8% do 3 mld euro. Portfel depozytów Swedbank spadł o 3,7% do 4 mld 700 mln euro. Dane zostały dostarczone przez Stowarzyszenie sektora finansowego kraju.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: