Wielkość produkcji przemysłowej w Japonii spadła w listopadzie o 1%

129990

Ostateczne dane o dynamice listopadowej wielkości produkcji przemysłowej, opublikowane w Japonii, były gorsze od prognoz analityków. Według statystyk japońska produkcja przemysłowa spadła w tym miesiącu o 1%. Według wstępnego raportu obniżka wyniosła 0,9%. Wskaźniki obliczono w stosunku do październikowej wielkości produkcji przemysłowej i uwzględniając czynnik sezonowości. W porównaniu do listopada 2018 r. produkcja przemysłowa w Japonii spadła o 8,2%, przy wstępnym szacunku spadku o 8,1%. Wskaźnik odzwierciedlający stopień wykorzystania mocy zmniejszył się w miesiącu sprawozdawczym o 0,3% w porównaniu z wartością z października. Ministerstwo odnotowało również spadek dostaw o 1,7% w listopadzie w ujęciu miesięcznym. Zapasy spadły o 0,9%. Jednocześnie wskaźnik rezerw wykazał wzrost o 2,2%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: